top of page

 

Velkommen til våre medlemssider!

FOR MEDLEMMMER

OPPSLAGSTAVLA

Her finner du en oversikt over kommende søknadsfrister gjennom året samlet på

ett sted!

SØK STØTTE

Her finner du en informasjon om søkbare ordninger kun for våre medlemmer

REISESTØTTE

Her kommer informasjon om vår nye reisestøtte for medlemmer! 

SCENEKUNSTPRAT

Her finner informasjon om neste nettverksmøte

bottom of page