top of page
SØK REISESTØTTE

 

Scenekunst LOVE har i 2024 og 2025 gleden av å kunne tilby våre kunstnermedlemmer mulighet til å søke om reisetilskudd på inntil 3.000 kr for å delta på kompetansehevende tiltak. Reisestøtten er et ledd i å styrke det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen, og å stimulere til kompetansehevende aktiviteter. Ordningen er finansiert av Kulturrådet.

Kriterier for å kunne søke:

 • Du er scenekunstner og medlem av Scenekunst LOVE

 • Du planlegger å delta på et kompetansehevende tiltak

 • Det gis kun ett tilskudd per medlem per kalenderår

Eksempel på hva det kan gis tilskudd til:

 • Deltakelse på kurs og workshops med faglig relevans for ditt kunstneriske virke/din praksis

 • Deltakelse på fagseminarer og symposium 

Eksempler på hva det ikke gis reisestøtte til:

 • Prosjekter inkl. reiser for research og lignende 

 • Dekke reise i forbindelse med oppdrag / spillinger

 • Deltakelse på kompetansehevende tiltak som allerede har funnet sted

 • Etter- og videreutdanning 

Krav til søknaden

 • Alle søknader må sendes inn gjennom skjema på denne siden

 • I skjema må du fylle ut personalia, oppgi en kort beskrivelse av tiltaket du skal delta på, og opplyse om start og sluttdato for tiltaket. 

 • I tillegg til å besvare feltene i skjemaet under, ber vi deg laste opp en PDF eller .word fil hvor du beskriver tiltaket du skal delta på, og på hvilken måte dette vil bidra til kompetanseheving for deg som kunstner. I dokumentet ber vi deg også legge inn et budsjett som viser alle kostnader. 

 • Dersom du innvilges reisestøtte, må du rapportere for bruken av tilskuddet innen 4 uker etter endt deltakelse. Rapporten skal inneholde regnskap og kunstneriske refleksjon (maks 1 A4-side). 

 • Tilskuddet utbetales mot faktura etter endt deltakelse, og kan sendes sammen med rapport.

Saksbehandling 

 • Søknader mottas fortløpende og behandles av daglig leder og en representant fra styret.

 • Behandlingstid 1 uke (obs: lengre tid må påregnes i ferier og helligdager)

Dersom du har spørsmål angående ordningen er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Søknadsskjema
Last opp dokument

Takk for din søknad!

​Muliggjort med tilskudd fra

Design uten navn-2.png
bottom of page