top of page
#SCENEKUNSTLOVE-19.png

 

Scenekunst LOVE er et nettverk bestående av profesjonelle scenekunstaktører i Lofoten og Vesterålen. Vi har i dag over 20 medlemmer fra Andøya i nord, til Moskenesøya i vest, og vokser sakte men sikkert. I "stallen" vår har vi en medlemmer fra ulike kunstnergrupper innenfor scenekunsten; dansere, musikere, koreografer, komponister, produsenter, skuespillere, performancekunstnere, lysdesignere, lydteknikere, sangere, formidlere, kulturhus og kulturinstitusjoner. Du kan bli bedre kjent med våre medlemmer her

 

Å leve som profesjonell scenekunstner i distriktet byr ofte på flere utfordringer for kunstnerne, sammenlignet med å bo i en større by. Utfordringene er både av praktisk og økonomisk art, som for eksempel store avstander, mangel på lokaler for produksjon og formidling av kunsten, mangel på lokal kompetanse, dyre flybilletter som gjør det vanskelig å ta del i relevante og viktige arrangementer, faglig påfyll, og i enkelte tilfeller sosial isolasjon. 

Scenekunst LOVE har som målsetting å samle og styrke scenekunsten og våre medlemmer i Lofoten og Vesterålen. Dette gjør vi på flere måter:

Nettverksmøter 

Nettverkets medlemmer møtes fire ganger i året til nettverksmøtet "Scenekunstprat". Møtene arrangeres ofte i samarbeid med lokale kulturinstitusjoner, og innholdet varier etter behov og tilgjengelighet. Under disse møtene får kunstnere møte kollegaer - noe vi mener er veldig viktig av mange grunner. Psykisk helse, det å føle seg som en del av noe større, og å være en ressurs for andre. 

Synliggjøring

Vi jobber systematisk med å synliggjøre lokale kunstnere i en regional og nasjonal kontekst. Vi bruker Facebook, Instagram og denne nettsiden for å promotere våre medlemmer. Dette er et tidkrevende arbeid, som har en langsiktig horisont. 

Publikumsmøter

Vi arrangerer fra tid til annen arrangementer som er åpent for publikum. Dette kan være en arbeidsvisning av en forestilling i prosess, eller det kan være visninger av ferdige prosjekter. Vinteren 2025 planlegger vi en egen festival, drevet og formidlet av lokale krefter!

Kompetanseheving

Å få faglig påfyll og oppdatering er viktig, og vi tilbyr våre medlemmer praktisk assistanse og bistand, f.eks gjennom å tilby vår kompetanse og tid til å hjelpe med utvikling av ideer, prosjektbeskrivelser og budsjetter. 

Dialog 

Vi jobber for at kunstnerne skal få det litt enklere i sin hverdag. I tillegg jobber vi for at kunstnerne og de lokale institusjonene skal bli bedre kjent, slik at nye samarbeid kan oppstå! 

Scenekunst LOVE er i dag drevet på frivillig basis. Våre medlemmer betale 300 kr per år for medlemsskap, og denne inntekten dekker drift av nettside og regnskapsprogram. I tillegg søker vi tilskudd fra ulike aktører for ulike aktiviteter, og fikk i 2023 vårt første offentlige tilskudd fra Nordland fylkeskommune for å gjennomføre en utvidet utgave av "Scenekunstprat" hvor vi skal produsere vår egen podkast. 

For å styrke foreningens funksjon har vi nå lansert en ny type medlemsskap; støttemedlemskap. Dette er en mulighet for privatpersoner til å støtte vårt arbeid, og gjennom dette bidra til å styrke det profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen. Som støttemedlem får du invitasjon til årsmøtene våre, med har ikke stemmerett. Alle bidrag vil gå til driften av nettverket, og redusere den økonomiske belastningen på nettverkets medlemmer. 

Støttemedlemskap starter på 300 kr i året, og du bestemmer selv om du ønsker å bidra med mer. Ønsker du å bli støttemedlem? Ta kontakt med oss på e-post til scenekunstlove@gmail.com

Vi vil synliggjøre alle støttemedlemmer på nettsiden vår. 

Dersom du har spørsmål om medlemskap er du velkommen til å kontakte oss når som helst. 

STØTTEMEDLEM

bottom of page