top of page

 

Scenekunst LOVE er et nettverk bestående av profesjonelle scenekunstaktører i Lofoten og Vesterålen. Vi har i dag over 20 medlemmer fra Andøya i nord, til Moskenesøya i vest og vokser stadig. I "stallen" vår har vi medlemmer fra ulike kunstnergrupper innenfor scenekunst; dansere, musikere, koreografer, komponister, produsenter, skuespillere, performancekunstnere, lysdesignere, lydteknikere, sangere, formidlere, kulturhus og kulturinstitusjoner. Du kan bli bedre kjent med våre medlemmer her

 

Scenekunst LOVE er organisert som en forening, og har som formål å styrke og å synliggjøre det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen. Dette gjør vi blant annet på følgende måte: 

Nettverksmøter 

Nettverkets medlemmer møtes fire ganger i året til nettverkssamlingen "Scenekunstprat". Møtene arrangeres ofte i samarbeid med lokale kulturinstitusjoner, og innholdet varier etter behov, ønske og tilgjengelighet. Under disse møtene får medlemmene møte kollegaer, som bidrar til å styrke samhold i feltet lokalt. 

Synliggjøring

Vi jobber systematisk med å synliggjøre lokale kunstnere i en regional og nasjonal kontekst. Vi bruker Facebook, Instagram og denne nettsiden for å promotere våre medlemmer. Dette er et tidkrevende arbeid som har en langsiktig horisont. Vi bruker ca. 40 % stilling i frivillig arbeid på dette punktet alene. 

Publikumsmøter

Vi arrangerer fra tid til annen arrangementer som er åpent for publikum. Dette kan være en arbeidsvisning av en forestilling/produksjon i prosess, eller det kan være visninger av ferdige prosjekter. Vinteren 2025 planlegger vi en egen festival, drevet og formidlet av lokale krefter! 

Assistanse 

Å få faglig påfyll og oppdatering er viktig, og vi tilbyr våre medlemmer assistanse med egen synliggjøring og arbeid med prosjektsøknader og ideer. 

Dialog 

Vi jobber for at våre medlemmer skal ha så optimale arbeidsforhold som mulig, der de bor. Dette arbeidet er tidkrevende fordi det er ulike ønsker og behov. En sentral del av dette er å koble kunstnere med lokale arrangører, institusjoner og organisasjoner - slik at potensielle nye samarbeid kan oppstå! 

Scenekunst LOVE er i dag drevet på frivillig basis. Våre medlemmer betaler 300 kr per år for medlemskap, og denne inntekten dekker drift av nettside og regnskapsprogram. I tillegg søker vi tilskudd fra ulike aktører for ulike aktiviteter, og fikk i 2023 vårt første offentlige tilskudd fra Nordland fylkeskommune for å gjennomføre en utvidet utgave av "Scenekunstprat" - hvor vi skal produsere vår egen podkast våren 2024.

For å styrke foreningens funksjon har vi nå lansert en ny type medlemskap; støttemedlemskap. Dette er en mulighet for privatpersoner og lokale bedrifter til å støtte vårt arbeid, og gjennom dette bidra til å styrke det profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen. Alle bidrag vil gå til driften av nettverket, og redusere den økonomiske belastningen på nettverkets medlemmer. 

Støttemedlemskap starter på 300 kr i året, og du bestemmer selv om du ønsker å bidra mer. Ønsker du å bli støttemedlem? Støttemedlemskap betales gjennom Vipps. Søk oss opp i Vipps (Scenekunst LOVE), bruk vårt Vipps-nummer #859745, eller scan QR-koden under. Dersom du har spørsmål om medlemskap er du velkommen til å kontakte oss når som helst. 

STØTTEMEDLEM

QR-kode_ScenekunstLOVE#859745.png
bottom of page