top of page

SØK STØTTE

Scenekunst LOVE tilbyr assistanse til deg som skal søke om støtte til et prosjekt, et stipend eller lignende. Å skrive søknader kan være litt hodebry, spesielt om du er alene om å søke eller om dette er nytt for deg. Er jeg tydelig nok om hva prosjektet mitt handler om? Gjentar jeg meg selv? Er det oversiktlig? Har jeg oversett skrivefeil? Flyter språket i teksten? Er jeg tydelig på hva jeg vil? Vi kan bistå deg med å styrke din søknad og skreddersyr hjelpen basert på hva du trenger. 

HVA KAN VI TILBY?

Være et ytre øye på din søknad, og komme med tips og innspill

Lese korrektur

Hjelp til utforming av CV og/eller portfolio

Være en å kaste ball med omkring din idé

FOR HVEM

Vi prioriterer medlemmer av Scenekunst LOVE, men åpner også for å hjelpe profesjonelle scenekunstnere som ikke er medlem av Scenekunst LOVE. Det er et absolutt krav for å få tildelt støtte at du er bosatt i Lofoten eller Vesterålen, eller har tilknytning til Lofoten eller Vesterålen. Eks.: du er scenekunstner bosatt i London, men kommer fra Svolvær. 

HVA

Vi tilbyr 90 minutter med veiledning per prosjekt og skreddersyr tilbudet til det du behøver hjelp med. Vi kan hjelpe deg med korrektur, generell feedback på teksten din, utforming av CV og/eller portfolio, eller bare være en å kaste ball med omkring din idé. Vi hjelper deg uansett hvor i prosessen du befinner deg. Rammen på 90 minutter er fordelt slik: 60 minutter er tiden du får med din veileder, og hen bruker 30 minutter forberedelsestid i forkant. 

 

HVORDAN

Du kan søke om bistand fra oss ved å fylle ut skjemaet under. Vi har løpende frist og tar i mot søknader gjennom hele året. Vi besvarer alle søknader innen 14 dager. 

NÅR

Vi anbefaler deg å være tidlig ute og i god tid før søknadsfrist. Jo tidligere ute jo større mulighet og kapasitet har vi for å hjelpe deg. Siden vi også er utøvende og skapende i feltet selv vil vi i perioder kunne ha redusert kapasitet. Derfor er det også nyttig å være tidlig ute. Merk at vi ikke gir veiledning på helligdager eller i ferier (juleferie, påskeferie, etc.)

KRITERIER

Scenekunstnere bosatt i Lofoten eller Vesterålen, eller med tilknytning til Lofoten eller Vesterålen kan søke om støtte fra oss. Søkere som er medlem av Scenekunst LOVE prioriteres. Alle søknader må sendes inn via skjemaet under, og vi ber deg ettersende vedlegg på e-post. Marker mailen med vedlegg til søknad + navn på prosjekt. Du kan forvente et svar på din søknad innen 14 dager. Scenekunst LOVE behandler alle henvendelser og prosjekter konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at støtten ikke innebærer støtte i form av midler, men ressurser og kompetanse. Vi ønsker at alle som mottar støtte fra oss synliggjør oss i omtaler og markedsføring av prosjektet, på lik linje med andre støttespillere. Logo får du tilsendt fra oss dersom du tildeles støtte. 

Vedlegg til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse / søknadstekst. Denne bør være i .word format slik at vi eventuelt kan redigere teksten dersom det er det du trenger bistand med. 

  • CV / Portfolio materiale - dersom du søker hjelp med din CV eller portfolio

  • Eventuelt andre vedlegg du mener er relevant for det arbeidet du ønsker at vi bistår deg med. 

SØKNADSKJEMA 
Alle felt markert med stjerne* er obligatoriske og må fylles ut
Hva søker du støtte til?
Hvor har du tilhørighet?

Din søknad er sendt inn! Du hører fra oss snart

bottom of page