SØK STØTTE

Her finner du informasjon om våre egne støtteordninger

Scenekunst LOVE tilbyr assistanse til deg som skal søke om støtte til et prosjekt, et stipend eller lignende. Scenekunst LOVE er drevet av personer som har lang erfaring med tekstarbeid, søknader og søknadsskriving. Å skrive søknader kan være litt hodebry, spesielt om du er alene om å søke eller om dette er nytt for deg. Er jeg tydelig nok om hva prosjektet mitt handler om? Gjentar jeg meg selv? Er det oversiktlig? Har jeg oversett skrivefeil? Flyter språket i teksten? Vi bistår deg gjerne med å styrke din søknad!

HVA KAN VI TILBY?

Være et ytre øye på din søknad, og komme med tips og innspill

Lese korrektur

Hjelp til utforming av CV og portfolio

Være en å kaste ball med omkring din idé

FOR HVEM

Ordningen er til for deg som profesjonell scenekunstner bosatt i Lofoten eller Vesterålen, eller har tilknytning til Lofoten og Vesterålen. Du er i prosess med en søknad eller prosjektbeskrivelse og trenger litt assistanse eller bare et ytre blikk.

HVA

Vi tilbyr 60 minutter med veiledning/assistanse per prosjekt og hjelper deg med korrektur, generell feedback på teksten din, og hjelp med utforming av CV. Om du ønsker en å kaste ball med omkring prosjektet ditt er du også velkommen til å søke! 60 minutter er tiden du får med din veileder, og vi bruker 30 minutter i tillegg på forberedelser før vi møter deg. 

HVORDAN

Vi kan ikke skrive søknaden for deg men du kan sende oss din søknad som vi kan hjelpe deg med. For å bli vurdert må du sende oss en e-post hvor du presenterer deg selv kort, presenterer prosjektet ditt, og beskriver ditt behov for hjelp fra oss. Basert på din henvendelse og dine behov vil vi ta kontakt med deg. Dersom du innvilges støtte vil vi invitere deg til et Zoom-møte hvor vi snakker sammen om prosjektet ditt slik at vi får en klarhet og innsikt i hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Du kan søke om støtte ved å fylle ut søknadsskjemaet under. 

NÅR

Vi har ingen faste søknadsfrister og tar i mot henvendelser fortløpende. Vi anbefaler deg å være tidlig ute og i god tid før deadline. Jo tidligere ute du er jo større mulighet og kapasitet har vi for å hjelpe deg. Siden vi også er utøvende og skapende i feltet vil vi i perioder ha redusert kapasitet. Dersom du tildeles tid for prosjektet ditt ønsker vi at du synliggjør Scenekunst LOVE som bidragsyter i forbindelse med ditt prosjekt. 

KRITERIER

Scenekunstnere bosatt i Lofoten eller Vesterålen, eller med tilknytning til Lofoten eller Vesterålen kan søke om støtte fra oss. Alle søknader må sendes inn via skjemaet under, og vi ber deg sende oss vedlegg på mail. Marker mailen med vedlegg til søknad + navn på prosjekt. Vi prioriterer søkere som er bosatt i Lofoten eller Vesterålen. Du kan forvente et svar på din søknad innen 7 virkedager. Scenekunst LOVE behandler alle henvendelser og prosjekter konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at støtten ikke innebærer prosjektstøtte i form av midler, men ressurs og kompetanse. Vi ønsker at alle som mottar støtte fra oss synliggjør oss i omtaler og markedsføring av prosjektet, på lik linje med andre støttespillere. Vår logo kan du laste ned her

Vedlegg til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse / søknadstekst i .word format (dersom du søker om hjelp til din søknad)

  • CV / Portfolio materiale (dersom du søker om hjelp med din CV eller portfolio)

SØK OM STØTTE
Alle felt markert med stjerne* er obligatoriske og må fylles ut
Hva søker du støtte til?
Hvor har du tilhørighet?

Takk for din søknad!