top of page

Tilskudd fra Kulturrådet for 2024 og 2025

Scenekunst Lofoten & Vesterålen (Scenekunst LOVE) tildeles tilskudd fra Kulturrådet gjennom ordningen «Utviklingstilskudd for kulturaktører». Tilskuddet, som gis for 2024 og 2025, vil være et viktig bidrag til nettverket og dets medlemmer gjennom å bidra til utvikling, kompetanseheving og nettverksbygging.Comments


bottom of page