top of page

Scenekunst LOVE avslutter bruk av plattformen Facebook

Scenekunst Lofoten & Vesterålen (Scenekunst LOVE) avslutter bruk av plattformen Facebook. Bruken av plattformen avvikles 12.06.2024.

En sentral del av Scenekunst LOVE sitt arbeid er synliggjøring av nettverket og dets medlemmer. Dette er et oppdrag vi tar på alvor, og da er vi avhengige av å bruke riktige og relevante arenaer og plattformer for dette. Utviklingen på Facebook over tid har gjort vårt arbeid mer ressurskrevende, og plattformen er ikke lengre relevant for Scenekunst LOVE.


I løpet av sommeren vil nettverket utvikle et eget nyhetsbrev, og tilstedeværelse på andre plattformer vil styrkes.Comentarios


bottom of page