top of page

Kultursamarbeidet 40 år i 2024

Kultursamarbeidet i Vesterålen fyller 40 år i 2024, og vi gratulerer!


Gjennom kultursamarbeidet løser kommunene i Vesterålen en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Oppgavene spenner fra kulturskolesamarbeid, friluftsliv, film, kulturhistorisk formidling og internasjonalt kultursamarbeid. I mange sammenhenger fungerer Kultursamarbeidet som en arena for kulturelle utviklingsprosjekt. Mye av arbeidet drives som forsøk, og skjer gjerne i samspill mellom flere partnere. Partnerne kan bl.a. være ulike lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, helsesektor, oppvekstsektor og/eller næringsliv.


Les mer om Kultursamarbeidet her


Foto: KultursamarbeidetComments


bottom of page