top of page
IMG_7813.jpg
IMG_7811.jpg

ØYSTEIN VOLL

Kunsthistoriker, formidler & skribent

Vesterålen - Hadsel

Foto: Scenekunst LOVE

Om Øystein Voll

Øystein er formidler, skribent og kunsthistoriker med lang erfaring, både innen visuell kunst og scenekunst. 

Øystein  har mastergrad i kunsthistorie fra UiO og NTNU. Han har mange års erfaring som formidler i Den kulturelle skolesekken med produksjoner fra Nasjonalmuseet, Kunstmuseet NordTrøndelag, Nordnorsk Kunstmuseum og LIAF. Han er forfatter og skribent, og skriver blant annet utstillingstekster og kunstnerportretter. Som kunstkritiker skriver han for hakapik.no og Se Kunst Magasin. Øystein har erfaring som produsent og inspisient for scenekunstproduksjoner i Lofoten og Vesterålen, og er styreleder i foreningen Scenekunst Lofoten & Vesterålen. 

Øystein er styreleder i Scenekunst LOVE i perioden 2024-2026.

bottom of page