top of page

 

Scenekunst LOVE ble til i en tid med pandemi under et nedstengt Norge, og hvor en hel kulturbransje stoppet opp. Initiativtaker er danser og koreograf Thomas Voll fra Hadsel i Vesterålen. Ideen bak Scenekunst LOVE var å samle det profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen for å skape samhold, dialog og å bygge nettverk. Gradvis har Scenekunst LOVE vokst videre fra denne tanken, til å bli et nettverk bestående av kunstnere, kulturinstitusjoner og organisasjoner i og fra Lofoten og Vesterålen. Vi startet på Instagram, ble så tilstede på Facebook før vi lanserte egen nettside i vinteren 2022. 

Målsettingen til Scenekunst LOVE er å samle, synliggjøre og styrke det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen. Høsten 2022 hadde vi vårt første fysiske møtepunkt, Scenekunstprat, hos Trevarefabrikken i Henningsvær. Nå har dette blitt et fast innslag med fire møter i året. I tillegg har vi etablert andre møtepunkt som digital fredagskaffe første fredag i hver måned.

Per dags dato har nettverket over 20 medlemmer som representerer frie kunstnere, organisasjoner og kulturinstitusjoner. I løpet av våren 2023 vil Scenekunst LOVE gå fra å være et prosjekt under Thomas of Norway, til å bli en egen organisasjon med et eget styre. 

OM OSS

bottom of page