top of page

 

Scenekunst LOVE ble til i en tid med pandemi under et nedstengt Norge, og hvor en hel kulturbransje stoppet opp. Initiativtaker var danser og koreograf Thomas Voll basert Hadsel i Vesterålen. Ideen bak Scenekunst LOVE var å samle det profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen for å skape samhold, dialog og å bygge nettverk. Gradvis har Scenekunst LOVE vokst videre fra denne tanken, til å bli et nettverk bestående av kunstnere, kulturinstitusjoner og organisasjoner i og fra Lofoten og Vesterålen. Vi startet på Instagram, ble så tilstede på Facebook før vi lanserte egen nettside i vinteren 2022. 

Målsettingen til Scenekunst LOVE er å samle, synliggjøre og styrke det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen. Høsten 2022 hadde vi vårt første fysiske møtepunkt, Scenekunstprat, i samarbeid med Trevarefabrikken i Henningsvær. Nå har dette blitt et fast innslag fire ganger i året. I tillegg har vi etablert andre møtepunkt, som digital fredagskaffe første fredag i hver måned. Per dags dato har nettverket over 20 medlemmer som representerer frie kunstnere, organisasjoner og kulturinstitusjoner

Scenekunst LOVE var de første to årene et prosjekt under Thomas of Norway, og fra mai 2023 en egen enhet organisert som en forening. Foreningen har et eget styre, og foreningens vedtekter finner du her. 

OM OSS

Navn Navn

Styreleder

e-post

Navn Navn

Nestleder

e-post

Navn Navn

Styremedlem

e-post

Navn Navn

Styremedlem

e-post

bottom of page