top of page

VÅREN 2025 FÅR LOFOTEN & VESTERÅLEN EN NY FESTIVALSTEMME. DREVET, FORMIDLET OG UTVIKLET

AV LOKALE KREFTER

DETTE ER LOVEFEST

About us

DETTE ER OSS

 

I 2025 planlegger vi å gjennomføre vår første festival. Den har fått navnet LOVEFEST. Festivalens tema for piloten er oss. Dette er oss. Over to dager fordelt på to ulike steder i Lofoten og Vesterålen, skal vi vise frem det mangfoldige profesjonelle scenekunstfeltet vi har i regionen. Vi skal vise forestillinger, holde konserter og ha panelsamtaler - alt utviklet av og med lokale krefter. Dette er en kortreist festival, med fokus på å synliggjøre det profesjonelle mangfoldet i regionen. I Scenekunst Lofoten & Vesterålen har i dag over 20 medlemmer, hvor overvekten består av frie, profesjonelle scenekunstnere og utøvere. Disse arbeider på ulikt vis med produksjon og formidling av egne prosjekter og kunstnerskap, og på programmet for LOVEFEST 2025 dedikeres plassen til dette mangfoldet. Vi har dans og vi har performance, og vi har elektronisk musikk og vi har ulike musikksjangere.

100% LOKALT

 

Vi jobber for å gjøre festivalen så lokal som vi kan. Vi jobber for å få med oss lokalt næringsliv som kulturhus og arrangører, overnattingssteder og spisesteder. Vi ønsker at LOVEFEST også skal bidra til lokalt næringsliv, ved at publikum benytter seg av disse, og at det lokale næringslivet kanskje vil kaste seg på å bidra i programmet.

HVORFOR

 

Lofoten og Vesterålen har per dags dato ikke en egen felles festival dedikert til scenekunst. Vi ønsker å være et bidrag til bredden i festivaltilbudet i regionen. Foreningen skal ikke drive festival som hovedformål, men vi ønsker å bidra til at våre medlemmer får presentert for et publikum - også lokalt. Derfor ønsker vi å gjennomføre en pilot i 2025, som et forprosjekt for å undersøke et format som fungerer, og hvordan festivalen mottas av publikum. 

Scenekunst LOVE har som ett av sine oppdrag å  synliggjøre det profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen, og en festival vil i stor grad være et godt bidrag til dette. Mange av våre medlemmer viser i stor grad sine prosjekter alle andre steder enn på hjemmebane. I tillegg til fokuset på våre medlemmer, ønsker vi å bidra til publikumsutvikling. Mange av medlemmene våre er lite kjente for lokalt publikum fordi de programmeres i liten grad lokalt, og dans er et eksempel på et kunstuttrykk som vises i svært liten grad i regionen. Vi mener at en festival, i et to-dagers format, vil kunne være et godt bidrag også til publikumsutvikling regionalt. 

PROGRAMSLIPP

 

Programmet for LOVEFEST og billetter slippes høsten 2024!

bottom of page