BLI MED DU OGSÅ!

Scenekunst LOVE henvender seg til det frie scenekunstfeltet og kulturinstitusjoner i Lofoten og Vesterålen. Vi søker å samle feltet, som består av et herlig mangfold! Målet vårt er å synliggjøre kompetansen og resursene innen scenekunst i Lofoten og Vesterålen, og samtidig bidra til synliggjøringen av kunstnerne og de kulturinstitusjoner som finnes her. 

Modellen vår er enkel: du som kunstner eller kulturinstitusjon kan sende oss informasjon om ditt/deres virke, hva du/dere jobber med, prosjekter du/dere jobber med, events du/dere planlegger o.l. og så deler vi dette i våre kanaler. Vi er i første omgang tilstede på Instagram og Facebook, og lanserte i januar 2022 denne nettsiden.

 

Vi tror at sammen står vi sterkere. Jo flere kunstnere og institusjoner som blir med, jo mer synlig blir både du Scenekunst LOVE. Vi jobber med å bygge en oversikt over infrastrukturen i Lofoten og Vesterålen slik at kunstnerne lettere kan ha oversikt over hva som finnes og hvor. Tilsvarende jobber vi også med en oversikt over hvilke kunstnere som er bosatte i regionen, slik at kulturinstitusjoner og andre interesserte kan få et overblikk over kompetansen som finnes her. Vi har også vår egen støtteordning som bistår enkeltkunstnere med hjelp til søknadsskriving - mer informasjon om dette finner du herHovedvekten vår mot høsten 2022 vil være digital tilstedeværelse, men vi ønsker etter hvert å legge tilrette for fysiske møter med mingling, konserter, forestillinger og networking. Det er gratis og uforpliktende for deg å være med!

KRITERIER

Du har 3-årig utdanning innen scenekunst
eller
2-årig utdanning og minimum 1 års arbeidserfaring

Du bor og arbeider i Lofoten eller Vesterålen
eller
Du har tilknytning til Lofoten eller Vesterålen 

FOR DEG SOM KUNSTNER

FOR DEG SOM KULTURINSTITUSJON

Dere holder til i Lofoten eller Vesterålen

Dere tilbyr infrastruktur for produksjon og/eller formidling av scenekunstproduksjoner
eller
Dere tilbyr andre ressurser for det frie scenekunstfeltet i Lofoten og/eller Vesterålen

FORDELER VED Å VÆRE MEDLEM

Som medlem av Scenekunst LOVE synliggjør vi deg og dine prosjektet på våre nettsider og i sosiale medier. Vi tilbyr også hjelp og bistand når du skal skrive prosjektsøknader gjennom vår egen støtteordning med løpende frist, med enkel søknadsprosess og kort behandlingstid. Vi vil også invitere til sosiale møtepunkt, nettverksbygging og arrangementer fra høsten 2022. 

HVORDAN BLI MEDLEM

Er du kunstner kan du sende oss en e-post hvor du forteller oss om deg selv, hvem du er og hvilken tilknytning du har til Lofoten eller Vesterålen. Om du ønsker kan du også sende oss 1-3 bilder av deg selv som vi kan bruke i promoteringen av deg! Husk å oppgi fotokreditering. Kulturinstitusjoner kan sende oss en beskrivelse av hva de kan tilby det frie feltet og hvordan man kan komme i kontakt, samt et bilde vi kan bruke i promotering. Husk å oppgi fotokreditering. 

NÅR

Vi tar løpende imot henvendelser! 

3.png

MEDLEMMER

Bli litt bedre kjent med de kunstnerne og kulturinstitusjonene som er med oss på ferden!